skip to Main Content
0546-568158 hetmozaiek@attendiz.nl

Documenten

Mozaiek_schoolgids_paars

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2020/2021. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schooljaarplan

In het schoolplan vinden zij het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zoals Attendiz zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim.

Verlofformulieren

Verlofformulieren

Als uw zoon/dochter een bezoek moet brengen aan de dokter of tandarts of wilt u vrij vragen dan kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Hier kunt u het Toelatings- en plaatsingsbeleid van SO Het Mozaïek midden-en bovenbouw inzien.

Back To Top
Zoeken